Bố Cáo

Nghi Hải, Cửa Lò, Nghệ An

Trang thông tin điện tử để các tổ chức, cá nhân truy cập thông tin về công ty và doanh nghiệp tại Nghi Hải, Cửa Lò, Nghệ An.

Công ty và doanh nghiệp mới

2902156513

Công Ty TNHH Maya - HQ Việt Nam

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.

2902151674

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thực Phẩm A&B

Bán buôn thực phẩm.

2902145416

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Cung Ứng Nhân Lực Quốc Tế Jatako

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm.

2902142863

Công Ty TNHH MTV Đức Hùng Aquafood

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.

2902141281

Công Ty TNHH Dịch Vụ An Sinh Cửa Lò

Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm.

2902139282

Công Ty TNHH An Huyền

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

2902099745

Công Ty TNHH Evavi

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép.

2902100084

Công Ty TNHH DV-TM Quốc Bảo Korea

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.

2902058668

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Home Plus

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

2902047472

Công Ty TNHH A&B Tech

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại.

2902000805

Công Ty TNHH XNK Long Hiền

Khác.

2901984070

Công Ty TNHH Ygn

Khác.

2901961524

Công Ty TNHH Xã Hội 19-5

Khác.

2900871331

Doanh Nghiệp TN Hùng Dung

Khác.

2901940771

Công Ty TNHH Dũng Gia

Khác.

2901317581

Công Ty TNHH Đức Nam

Khác.

2901903699

Công Ty TNHH CSSK Kim Oanh

Khác.

2900613690

Công Ty TNHH Chung Lan

Khác.

2901936648

Công Ty TNHH Lee Group

Khác.

2900806533

Công Ty TNHH Thành Mai

Khác.

2902018778

Công Ty TNHH MTV Paramount

Khác.

2901976249

Công Ty TNHH MTV Lập Thành

Khác.

2902138553

Công Ty TNHH Du Học & Xuất Khẩu Lao Động Hường Hoa

Dịch vụ hỗ trợ giáo dục.