Bố Cáo

Cửa Lò, Nghệ An

Trang thông tin điện tử để các tổ chức, cá nhân truy cập thông tin về công ty và doanh nghiệp tại Cửa Lò, Nghệ An.

Công ty và doanh nghiệp mới

2902156513

Công Ty TNHH Maya - HQ Việt Nam

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.

2902155950

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vĩnh Thịnh

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

2902154996

Công Ty TNHH DV&TM Sunny

Khác.

2902154629

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế Nghệ Tĩnh

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

2902154040

Công Ty TNHH Quảng Cáo Liên Huy

Quảng cáo.

2902153632

Công Ty TNHH Một Thành Viên Bốn Mùa Cửa Lò

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

2902152822

Công Ty TNHH May Xuất Khẩu Xuyến Hana

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú).

2902152607

Công Ty TNHH Nhật Hải 368

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

2902152533

Công Ty CP Dịch Vụ Và Thương Mại Lộc Sơn.

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

2902152004

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tổ Chức Sự Kiện Trần Nguyên

Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.

2902151868

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Apt

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

2902151674

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thực Phẩm A&B

Bán buôn thực phẩm.

2902150134

Công Ty TNHH Tình Dung Cửa Lò

Cung ứng và quản lý nguồn lao động.

2902149594

Công Ty TNHH DL Đại Dương Xanh

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

2902148424

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thể Thao Vui Chơi Và Ăn Uống Hạnh Phát

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

2902147910

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Tân Thành Đạt Cag

Xây dựng công trình đường bộ.

2902147773

Công Ty CP Thương Mại & Du Lịch Thanh Bình 636

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

2902147318

Công Ty Cổ Phần Đại Dương Xanh Trung Kiên

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

2902145800

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Tân Lộc Phát

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

2902145416

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Cung Ứng Nhân Lực Quốc Tế Jatako

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm.

2902145222

Công Ty TNHH Bảo Khánh Cửa Lò Land

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

2902144638

Công Ty TNHH T&T Rồng Vàng

Bán buôn thực phẩm.

2902144349

Công Ty TNHH Hồng Hạnh Xuyên Việt

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu.

2902143546

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Win Homes

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

2902143095

Công Ty TNHH Dịch Vụ Bình An Gia

Cung ứng lao động tạm thời.

2902142750

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mắt Ngọc

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

2902142863

Công Ty TNHH MTV Đức Hùng Aquafood

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.

2902142038

Công Ty TNHH Hải Sản Dương Gia

Bán buôn thực phẩm.

2902142119

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thalia Group

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

2902141891

Công Ty TNHH Nam Dương Nghệ An

Lắp đặt hệ thống điện.

2902141771

Công Ty TNHH T&T Sunrise

Khác.

2902141531

Công Ty TNHH Trung Tâm Tư Vấn Và Can Thiệp Sớm Ban Mai

Dịch vụ hỗ trợ giáo dục.

2902141404

Công Ty TNHH Chuyển Phát Nhanh T&L

Chuyển phát.

2902141281

Công Ty TNHH Dịch Vụ An Sinh Cửa Lò

Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm.

2902139282

Công Ty TNHH An Huyền

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

2902136436

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Vision Nhà Việt

Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa.

2902100084

Công Ty TNHH DV-TM Quốc Bảo Korea

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.

2902099745

Công Ty TNHH Evavi

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép.

2902091792

Công Ty TNHH TT Bất Động Sản Biển Nhớ

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

2902064220

Công Ty TNHH Thủy Sản KN

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.

2902058668

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Home Plus

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

2902047472

Công Ty TNHH A&B Tech

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại.

2900504109

Doanh Nghiệp TN Trung Hoàng

Khác.

2902120154

Công Ty Cổ Phần HP Media

Khác.

2902055547

Công Ty CP Thành Đạt 289

Khác.