Bố Cáo

Bắc Sơn, An Dương, Hải Phòng

Trang thông tin điện tử để các tổ chức, cá nhân truy cập thông tin về công ty và doanh nghiệp tại Bắc Sơn, An Dương, Hải Phòng.

Công ty và doanh nghiệp mới

0202186967

Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Hữu Bảo Việt Nam

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

0202183892

Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Minh Trang HP

Hoạt động bảo vệ tư nhân.

0202178878

Công Ty TNHH Đầu Tư PT TM Minh Ngọc HT

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

0202178638

Công Ty TNHH Gia Công Khuôn Mẫu HTC Việt Nam

Hoạt động thiết kế chuyên dụng.

0202176951

Công Ty TNHH Cơ Khí HP Hưng Thịnh

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại.

0202175115

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hoàng Hường

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

0202174552

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Khoáng Sản Và Dầu Nhờn Bảo Hưng

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.

0202172844

Công Ty TNHH Sản Xuất, Thương Mại Và Xây Dựng Quảng An

Xây dựng nhà không để ở.

0202171086

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại & Dịch Vụ Quốc Kỳ

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại.

0202167481

Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Mạnh Hưng

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.

0202047145

Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Đăng Khoa

Hoạt động bảo vệ tư nhân.

0202163102

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Xây Dựng Tiến Vịnh

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao.

0201775543

Công Ty TNHH Park Tong

Khác.

0201647904

Công Ty TNHH Thép Trâm Anh

Khác.

0200788155

Công Ty Cổ Phần Gia Hưng

Khác.