Bố Cáo

Giới thiệu

Bố Cáo là trang thông tin điện tử để các tổ chức, cá nhân truy cập thông tin đăng ký kinh doanh của công ty và doanh nghiệp. Hỗ trợ doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp tra cứu thông tin qua mạng điện tử.

Bố cáo là gì?

Bố cáo là bản thông báo cho mọi người biết về các thông tin. Việc bố cáo thành lập doanh nghiệp đăng trên Hệ thống Bố cáo điện tử là một hình thức giới thiệu tới công chúng biết đến doanh nghiệp cũng như hoạt động của doanh nghiệp. Việc đăng bố cáo nhằm ghi nhận pháp lý về sự hình thành của một pháp nhân kinh doanh, đồng thời đảm bảo sự ghi nhận xã hội về việc tồn tại của doanh nghiệp hoạt động trên thị trường. Qua đó, doanh nghiệp tham gia vào thị trường với đầy đủ sự giám sát của cả cơ quan quản lý lẫn của xã hội và cộng đồng doanh nghiệp.

Doanh nghiệp phải đăng bố cáo về việc thành lập trên mạng thông tin doanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh.

Ngoài ra, nếu doanh nghiệp có thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như đổi tên, địa chỉ trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, mục tiêu và ngành, nghề kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện… cũng phải đăng bố cáo về sự thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Chức năng của website Bố Cáo

 • Cung cấp các thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước về doanh nghiệp, đăng ký doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội; tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp;
 • Hỗ trợ doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp tra cứu tên, đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, thực hiện các quy định về công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp và báo cáo tài chính của các công ty cổ phẩn trên phạm vi cả nước;
 • Công bố thông tin về hành vi vi phạm của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
 • Chuẩn hóa dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp;
 • Trao đổi thông tin với hệ thống thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước khác theo quy định của pháp luật;
 • Cung cấp các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

Ưu điểm của website Bố Cáo

 • Dịch vụ hoạt động 24/7 và tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối mạng Internet;
 • Thông tin được cập nhật thường xuyên và lưu trữ một cách khoa học;
 • Tiết kiệm chi phí và thời gian cho doanh nghiệp;
 • Giao diện thân thiện, hướng dẫn cụ thể, rõ ràng;

Tầm nhìn

Hướng tới sự minh bạch, chuyên nghiệp, hiệu quả trong quản lý đăng ký kinh doanh.

Sứ mệnh

Cung cấp các dịch vụ thông tin đăng ký doanh nghiệp nhằm hướng tới sự minh bạch của môi trường kinh doanh. Tăng cường năng lực thể nhằm phục vụ hiệu quả nhu cầu của doanh nghiệp.

Giá trị cốt lõi

 • Tận tâm;
 • Trách nhiệm;
 • Hợp tác;
 • Chuyên nghiệp;
 • Hiệu quả.