Bố Cáo

Cư Kuin, Đắk Lắk

Trang thông tin điện tử để các tổ chức, cá nhân truy cập thông tin về công ty và doanh nghiệp tại Cư Kuin, Đắk Lắk.

Công ty và doanh nghiệp mới

6001750408

Công Ty TNHH Quốc Tế T.H Skin

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

6001750302

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đàm Gia Phát

Bán buôn thực phẩm.

6001748215

Công Ty TNHH MTV Phương Thịnh Phát

Bán lẻ sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh.

6001748092

Công Ty TNHH Thương Mại Lâm Trần

Bán buôn thực phẩm.

6001748085

Công Ty TNHH Batech VN

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu.

6001747959

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Bạc Kim Long Phát

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh.

6001746909

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Kim Ngọc Châu

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh.

6001746458

Công Ty TNHH Tâm An Medic

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa.

6001742118

Công Ty TNHH Thương Mại, Dịch Vụ, Sản Xuất Trường Thành Tây Nguyên

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống.

6001741890

Công Ty TNHH Thương Mại Minh Lâm Tây Nguyên

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống.

6001738464

Công Ty Cổ Phần Thương Mại - Dịch Vụ Và Phát Triển Hoàng Kim

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

6001718309

Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Thống Khánh

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

6001716742

Công Ty TNHH Thanh Trúc TTC

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

6001703817

Công Ty TNHH Nông Nghiệp Ea Tiêu

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống.

6001695309

Công Ty TNHH Cà Phê Nông Sản Thành Nhân

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống.

6001090208

Công Ty TNHH Cà Phê Ngon

Khác.

6001726349

Công Ty TNHH Tân Kiều

Khác.

6001724817

Công Ty TNHH Đàm Gia Phát

Khác.

6001723877

Công Ty TNHH Giáo Dục Ido

Khác.

6001723041

Công Ty TNHH Việt Phát

Khác.

6001722111

Công Ty TNHH Upland Food

Khác.

6001717305

Công Ty TNHH Fudo

Khác.

6001714671

Công Ty TNHH TV & XD Anh Khoa

Khác.

6001711631

Công Ty TNHH Hmet Kbuor

Khác.

6001701665

Công Ty TNHH Thảo Mộc Nam

Khác.

6001701048

Công Ty TNHH MTV Anh Hào

Khác.

6001690205

Công Ty TNHH Thanh Lưu

Khác.

6000916516

Công Ty TNHH Cà Phê Ngon

Khác.